Технічний огляд

    Це комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних  методів і  засобів  вимірювальної техніки,  номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устаткування або тільки з огляду, що проводяться у строк, у випадках та в обсязі,  визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

 

п.9.2.2. Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

Ліфти повинні підлягати тех. оглядам:

первинному (повному);

періодичному (черговому);

позачерговому.

п.9.2.3. Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

     Технічний огляд устаткування проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або технічного характеру).