Експертиза документації

Стаття 21 Закону України «Про охорону праці»

     Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

    Перелік видів робіт, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України.

  Експертиза проектів, реєстрація, огляди, випробування тощо виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єктів соціально-культурного призначення, прийняття їх в експлуатацію проводяться у  порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Для замовлення послуги необхідно надіслати лист-заявку та надати копії документів за переліком.